نکونام و تیموریان تنها غایبان استقلال نبودند.استقلال در تبریز یک غایب دیگر هم داشت.کسی که کارت بازیش صادر نشده بود.کسی که کارت بازیش شاید به این زودی صادر نشود؛ مهدی نظری

سایت گل – در هیاهوی رسول خطیبی و حرف های پس از بازیش کسی یادش نبود از امیر قلعه نویی درباره غیبت معنادار مهدی نظری سوال کند.نظری در اردوی استقلال نبود و در بازی هم شرکت نکرد.دلیل غیبت او در این بازی چیزری نبود غیر از صادر نشدن کارت بازیش توسط سازمان لیگ.سازمان لیگی که هنوز کارت بازی مهاجم استقلال را صادر نکرده.

در حالی که نظری یکی از اولین خریدهای استقلال در فصل اخیر بود صادر نشدن کارت بازی او تا این  لحظه فقط یک دلیل دارد.کمیته منشور اخلاقی مانع از صدور کارت بازی او شده.احضار نظری به کمیته منشور در هفته های قبل سر و صدای بزرگی به پا کرد اما بعد از آن اعلام شد که در جلسه خبری نبوده.البته امکان دارد صادر نشدن کارت بازی نظری ربطی هم به مجادله لفظی علیپور و قلعه نویی داشته باشد.شاید هم ربط پیدا کند به دوست امیر قلعه نویی که کمیته منشور پایش را کرده در یک کفش که دیگر نباشد.نظر شما چیست؟